Tag: haluksy

PROTEZA PIERWSZEGO STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO (Palucha)

PROTEZA PIERWSZEGO STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO (Palucha)

W niektórych przypadkach zamiast usztywnienia, czyli “złotego standardu” w leczeniu palucha sztywnego, możliwa do zastosowania jest proteza stawu palucha, czyli protezoplastyka. Główną zaletą tej metody jest częściowe zachowanie ruchomości stawu śródstopno-paliczkowego. W przeciwieństwie do usztywnienia, umożliwia ona wygodne chodzenie w obuwiu na obcasie o zmiennej wysokości oraz poprawia komfort przy niektórych aktywnościach.

Obecnie spotyka się implanty silikonowe, metalowo-silikonowe oraz w pełni metalowe. W moim prywatym odczuciu jedynie te ostatnie dają długotrwałe efekty przy względnie niskiej częstości powikłań. Implanty silikonowe u osób aktywnych zużywają się szybciej i istnieje istotne ryzyko ich uszkodzenia lub obluzowania. Z kolei u osób mniej aktywnych zwykle zalecałbym usztywnienie palucha. Więcej o usztywnieniu znajdziesz tutaj.

Zabieg założenia protezy stawu palucha jest nieco bardziej rozległy niż zwykłe usztywnienie stawu. Implanty osadza się na dużych, wkręcanych trzpieniach co znacznie poprawia stabilność fiksacji. W trakcie operacji zwykle udaje się uzyskać zgięcie palucha do kąta prostego, jednak w przebiegu pooperacyjnym ta ruchomość ulega częściowej redukcji.

Po operacji założenia protezy stawu palucha zaleca się wczesne uruchamianie stawu, jeszcze przed całkowitym zagojeniem rany. Pacjent jest zachęcany do samodzielnych ćwiczeń od pierwszego dnia po zabiegu. Wskazane są też intensywne działania przeciwobrzękowe takie jak chłodzenie okolicy operowanej, leki przeciwobrzękowe i elewacja kończyny. Przez około miesiąc po wymianie stawu palucha zaleca się chodzenie w ograniczonym zakresie, początkowo o dwóch kulach. But ortopedyczny nie jest obowiązkowy po tego typu operacji.

W niektórych przypadkach gdy łagodny paluch koślawy występuje razem z paluchem sztywnym, proteza stawu palucha również może być zastosowana. Może się to jednak wiązać z nieco rozleglejszą procedurą, gdyż oprócz odpowiedniego założenia implantu konieczna jest korekcja koślawości. Więcej o paluchu koślawym znajdziesz tutaj.

Obecnie w swojej praktyce stosuję implanty Arthrosurface Toe Motion. Więcej o samych implantach znajdziesz na stronie Med&Care.

proteza stawu palucha
Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022

Rok 2022 był dla mnie czasem wielu zmian i postępów zarówno na poziomie zawodowym jak i prywatym.

Z najważniejszych wydarzeń mogę wymienić obronę pracy doktorskiej zatytułowanej “Biomechaniczne i kliniczne aspekty zastosowania płytki przyśrodkowej w artrodezie stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego”. Jest to podsumowanie cyklu publikacji o tematyce biomechanicznej i klinicznej, odnoszące się do, dość nowatorskiego, jak na realia ortopedyczne, sposobu leczenia zmian zwyrodnieniowych.

Razem z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych rozszerzyłem moją współpracę z Gdańskim Uniwersytet Medycznym jako pracownik dydaktyczno-naukowy.

Niezwykle ważnym dla mnie wydarzeniem było rozpoczęcie wykonywania zabiegów przezskórnej korekcji stopy, m.in. palucha koślawego, w Klinice Ortopedii UCK w Gdańsku. Dotychczas, te minimalnie inwazyjne metody leczenia były dostępne głownie w ramach prywatnych praktyk. Obecnie jest to zabieg dostępny także w ramach NFZ.

W 2022 roku odbyłem także specjalistyczne kursy, m.in.: drugi już w mojej karierze mini-staż “Steps-2-Walk” w Krakowie. Mogłem tam wymieniać doświadczenia i obserwować operację znanych specjalistów m.in. z USA i Włoch. Uczestniczyłem także, dzięki uprzejmości formy Arthrex, w “International Mega Foot & Ankle Course” w Monachium. Było to niezwykle zaawansowane szkolenie dotyczące specyficznych technik operacyjnych i implantów w złożonych deformacjach w obrębie stopy i stawu skokowego. W ramach tego kursu doskonaliłem także techniki przezskórnej korekcji stopy.

chirurgia stopy
Małoinwazyjna (przezskórna) chirurgia stopy

Małoinwazyjna (przezskórna) chirurgia stopy

Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne to ogólnoświatowy trend dotyczący większości dziedzin zabiegowych. Również w chirurgii stopy od kilkunastu lat można zaobserwować intensywny rozwój metod minimalnie inwazyjnych (MIS). Przezskórna chirurgia stopy wymaga użycia frezu punktowego, przypominającego trochę wiertło dentystyczne, a dostęp operacyjny uzyskuje się przy pomocy niewielkich nacięć. Małoinwazyjna operacja halluksa /palucha koślawego/ niesie za sobą szereg korzyści związanych nie tylko z mniejszym dostępem operacyjnym, ale także mniejszym obrzękiem pooperacyjnym i szybszą rehabilitacją. Oprócz leczenia tzw. halluksów, metoda przezskórna pozwala także na korekcję niektórych innych deformacji stopy takich jak: stopa płasko-koślawa, płaskostopie czy palce młotkowate.

Najpopularniejsze małoinwazyjnej zabiegi korekcyjne stopy:

 • małoinwazyjna korekcja palucha koślawego (halluksa)
 • małoinwazyjna osteotomia kości piętowej / korekcja stopy płasko-koślawej
 • małoinwazyjna korekcja płaskostopia poprzecznego / leczenie metatarsalgii

Link do filmu poglądowego ukazującego na czym polega korekcja palucha koślawego sposobem przezskórnym: https://www.youtube.com/watch?v=8ZsraFolRp4.

Zalety zabiegów przezskórnych:

 • Mniejszy obrzęk pooperacyjny
 • Mniejszy ból pooperacyjny
 • Szybsze gojenie rany
 • Szybszy powrót do pełnej aktywności
 • Mniejsza blizna
 • Mniejsze ryzyko powikłań
 • Mniejsze ryzyko nawrotu deformacji w przypadku palucha koślawego

Jak wygląda okres pooperacyjny po korekcji przezskórnej halluksa:

 • Po operacji często zakładany jest bandażowy opatrunek unieruchamiający. Czasem wymagane jest jego restrykcyjne stosowanie przez okres 2-6 tygodni. Ze względu na specyfikę zabiegu, zazwyczaj konieczna jest jego zmiana osobiście przez operatora.
 • Chodzenie w bucie piętowym jest wymagane przez 6 tygodni, podobnie jak po klasycznym zabiegu. Nie mniej jednak ze względu na mniejszy ból i obrzęk jego stosowanie jest zazwyczaj mniej uciążliwe.
 • Po 6 tygodniach można zacząć stosować zwykłe obuwie sportowe.
 • Po około 3 miesiącach możliwy jest powrót do rekreacyjnej aktywności sportowej.

W przypadku pozostałych zabiegów okresy stosowania opatrunków unieruchamiających, butów ortopedycznych i odciążania ustala się indywidualnie.

Można powiedzieć, że dla pacjenta przezskórna chirurgia stopy niesie ogrom korzyści. Największy problem z powszechną dostępnością do ww. zabiegów wynika z konieczności użycia większej ilości specjalistycznej aparatury. W przypadku zabiegów przezskórnych, oprócz specyficznego freza i odpowiedniego napędu (wiertarki), stosuje się dedykowane implanty oraz ramię C (rentgen śródoperacyjny).

Zabiegi przezskórne w ramach NFZ wykonuję w Klinice Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki UCK w Gdańsku. Od 2022 roku jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego MIFAS.