Reumatoidalne zapalenie stawów

Co to jest stopa reumatoidalna? Jakie mamy możliwości leczenia deformacji stopy w przebiegu RZS?